Nosaltres hem decidit enfocar el nostre Treball de Recerca cap a l’àmbit de les pròtesis. Inicialment volíem treballar en algun aspecte referent a la salut, la medicina i la tecnologia, perquè són aspectes molt presents al nostre dia a dia, i que tenen molta demanda.
Vàrem fer una pluja d’idees per començar a traçar un interès comú. Després d’haver compartit les nostres intencions, vàrem arribar a la conclusió que aquest àmbit acollia molts dels nostres interessos, i que tenia futur com a Treball de Recerca, ja que és força extens. Així doncs, seguidament, ens vàrem posar a fer una petita investigació per tal de tenir una idea general del que ens podríem trobar, i amb la informació què disposavem, podríem constituir el nostre treball. A partir d’aquesta investigació, ens vàrem preguntar per què hi ha la necessitat d’utilitzar pròtesis, és a dir, què és el que li passa al nostre cos perquè no hi hagi un funcionament òptim d’aquest.
Un cop vàrem obtenir una idea general, vam orientar el marc teòric del treball cap a una investigació genèrica de les pròtesis; Quins tipus hi ha? Com s’apliquen? Qui les va inventar? Per altra banda, vam orientar el marc pràctic del treball cap a una investigació més focalitzada en les pròtesis i òrtesis externes intel·ligents i a la seva construcció i programació.