El treball que presentem a continuació: Substitució Anatòmica, recerca i creació d’una pròtesi, es el Treball de Recerca (TR) que hem dut a terme durant els cursos de 3r i 4t d’ESO. Els autors del treball som la Laia Cortada, la Maria Fusalba i el Marc Rius de la Promoció Frida Kahlo.

En un primer moment, vam centrar la nostra investigació en les pròtesis de forma genèrica. Després vam centrar-nos en una part del cos i així poder realitzar la òrtesi en 3D d’una mà. Vam decidir realitzar aquesta extremitat perquè ens va semblar interessant i no massa difícil de fer en 3D malgrat les limitacions i temps que disposàvem a l’escola.

La part teòrica del TR està enfocada a la recerca i l’aprenentatge d’aquest tema, les pròtesis. Es divideix en diferents apartats; la història, tipus de pròtesis, la seva utilitat en la vida quotidiana, etc. Hem seleccionat la informació per tal d’exposar-la d’una manera clara, senzilla i entenedora per a tota mena de públic.

La part pràctica del treball consta de l’elaboració d’una pròtesi en 3D amb tot el seu procediment.

La investigació s’ha dut a terme a partir de la recerca d’Internet i amb l’entrevista d’un professional especialista en el tema de les pròtesis.