Presentació del nostre Treball

Hipòtesis i Objectius

Introducció

Per introduir-vos al nostre treball comencem des de l’inici de la nostra recerca. Nosaltres vam començar informant-nos dels conceptes bàsics de les pròtesis, la seva història i com han anat evolucionant. Seguidament, vam fer un estudi de l’extremitat que voliem crear posteriorment. Finalment, vam dissenyar i imprimir la pròtesi de mà biònica.

Idea Principal

Creació d’una Pròtesi

Quan vam començar la part pràctica del Treball de Recerca vam plantejar que volíem fer un dit funcional que fos una pròtesi biònica. Vam cercar diferents pròtesis que vàrem utilitzar com a referents. Per començar a dissenyar vam prendre mides d’un dit nostre i abans de començar a construir el dit en 3d amb el programa «Tinkercad», vam elaborar un prototip amb cinta de pintor i un full de dibuix. Sabent que el prototip funcionava, vam procedir a dissenyar-lo en 3d. Tot i que el nostre objectiu inicial era crear un dit biònic, vam decidir fer un pas més enllà i dissenyar una mà completa.

Modificacions

DIFERENTS MODELS DE DIT

Per poder crear una mà biònica necessitàvem tenir mesures diferents per a tots els dits de la mà, de manera que s’ens va complicar el procés de creació i disseny.

TEMPERATURA DE LA IMPRESSORA

Quan vam intentar imprimir els dits en 3d, vam descobrir, després de tres intents, que la temperatura de la impressora 3d no era  correcte, i per tant va provocar l’ajornament de la impressió 3d de la mà.

POCA CONSISTÈNCIA EN EL MOVIMENT

Quan vam provar d’agrupar totes les parts impreses de la mà biònica, vam adonar-nos que els dits es desmuntaven molt fàcilment, i per tant faltava consistència, així que vam modificar els dits amb una peça afegida.