Primerament centrant-nos amb el projecte, ens sembla important ressaltar que hem aconseguit més del què imaginàvem a l’inici perquè hem complert i superat els objectius que ens proposàvem.

El fet de dissenyar i construir una mà completa i no només el dit, reflecteix una bona organització del temps i del treball com també la bona feina, dedicació i entesa del grup.

Les nostres hipòtesis creiem que han estat mitjanament correctes, hem pogut crear un dit biònic amb els recursos dels quals disposàvem tot i que no hem pogut recrear-lo de forma realista.